Disney Snow White's Dopey the Elf
Disney Snow White's Dopey the Elf
Disney Snow White's Dopey the Elf
Disney Snow White's Dopey the Elf

Disney Snow White's Dopey the Elf

310-1862-01
Regular price
$25.00
Sale price
$25.00

Disney Snow White's Dopey the Elf, pre-owned, 13 inches, good condition, smoke free